Грунти

На території заповідника найбільшу площу займають лесовидні суглинки і глини, що й закономірно, так як дані грунтоутворюючі породи є основними в лісостеповій зоні. Ці відклади під дією різних геологічних та фізико-географічних процесів не тільки стали грунтоутворюючими породами а й утворили сучасний рельєф.

У ґрунтовому покриві природного заповідника "Медобори" переважають сірі лісові ґрунти. Значно меншу площу займають чорноземи та дернові ґрунти, а лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти зустрічаються лише на окремих невеликих площах.