Геоморфологія

Орографічні риси Товтр сформувались під впливом умов і особливостей росту рифу, а також тектонічно зумовленими причинами (диференційованими рухами)

. Орографічно у Товтровому кряжі виділяється головне пасмо, утворене ланцюгом горбів, яке вирізняється найбільшими абсолютними висотами і масивною будовою, та бокові гряди і групи товтр, що обрамлюють його. Відносна висота кряжу 50-60 м, над долиною р. Збруч – до 100 м. Абсолютні висоти пасма поступово знижуються з північного заходу (420-440 м) до південного сходу (250-280 м). У районі розташування "Медоборів" їх висота 350-380 м. Гора Бохіт є найвищою вершиною заповідника (413 м). Ширина пасм, на які розпадається кряж, складає від 150-200 м на північному заході до 500-600 м у районі р. Збруч, де власне і знаходиться основний масив природного заповідника "Медобори".

Для Медоборів властиве виражене лінійно-компактне простягання Товтрового пасма. Відрізняються Медобори також генеральною субмеридіональною орієнтацією пасма, яке має у районі розташування заповідника простягання з півночі – північного заходу на південь – південний-схід. Крім того, добре зафіксованою є асиметрія схилів пасма: схил західної – південно-західної експозиції – крутий, урвистий, незначної довжини, а схил східної – північно-східної експозиції – пологий і довгий. .В окремих місцях орографічна суцільність цього пасма порушена сідловинними пониженнями із врізаними долинно-балковими формами.

 На вершинах пасм багато мальовничих скель, кам’яних полів, складених десятками різновидів вапняків з рештками морських організмів. Потужні вапняки сприятливо впливають на розвиток різних форм карстового рельєфу – від дрібних каррових ямок і рівчаків до великих печер, лійок, колодязів, які поглинають воду, серед них вертикальні печери "Перлина" та "Христинка"", печера "Звенигородська", карстові  лійки-озерця  "вікнини"

. Однією з специфічних рис структурно і літологічно зумовленого рельєфу Медоборів є виражена заокругленість обрисів головного пасма та його бічних відгалужень. Особливо добре вона фіксується в західній крайовій частині Медоборів, де останцеві горби перед краєм головного пасма мають дугоподібний вигляд у плані. Найймовірніше, що вони відображають контури рифогенних побудов (бар’єрний риф, атоли).