Червона книга

  • Широковух європейський - Barbastella barbastellus Schreber - *
  • Шуліка рудий - Milvus milvus Linnaeus - *
  • Шуліка чорний - Milvus milvus L. - *