Червона книга

  • Підковонос малий - Rhinolophus hipposideros Bechstein - *
  • Підорлик великий - Aquila clanga Pallas - *
  • Підорлик малий - Aquila pomarina C.L.Brehm - *
  • Подалірій - Iphiclides podalirius L.  - *
  • Пугач - Bubo bubo Linnaeus - *