Червона книга

  • Вечірнитця руда – Nyctalus noctuba Schreber. - *
  • Вечірниця мала - Nyctalus leisleri Kuhl - *
  • Видра річкова - Ondatra zibethia L. - вид видри, широко поширений в Європі й Азії.
  • Вусач великий дубовий західний - Cerambyx cerdo cerdo L.  - *
  • Вусач мускусний – Aromia moschata L. - *
  • Вухань австрійський - Plecotus austriacus Fischer - *
  • Вухань звичайний - Plecotus auritus Linnaeus - *