Коротка інформація про заповідник

                   Природний заповідник "Медобори" – справжня перлина цілої України. Він розташований на теренах Подільських Товтр – одного з найкрасивіших  ландшафтів не тільки Поділля, а й Європи. Їх  гряда простягається з північного заходу на південний схід від с. Підкамінь Львівської області, через Тернопільщину, Хмельниччину аж до Румунії. Товтри є унікальним геолого-геоморфологічним та палеогеографічним феноменом національного і міжнародного значення. Особливо цінною та цікавою ділянкою є частина Товтр, що охороняється у межах природного заповідника "Медобори", створеного у 1990 році. Тут представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу – головне пасмо та групи бічних форм Товтр із скам’янілими рештками організмів Баденського і Сарматського морів, що збереглися у вапняках в прижиттєвому положенні. Ця частина пасма найбільш монолітна та заліснена, а за багатство медоносних рослин названа Медоборами.

Природний заповідник "Медобори" утворений з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських  Товтр, генофонду рослинного і тваринного світу, використання їх у наукових цілях та природоохоронній роботі. Площа заповідної території 9521 га.

Товтрова горбисто-рифова гряда – чітко виражений елемент рельєфу Поділля, яка є унікальною пам’яткою природи та геологічного минулого цього краю, подібного їй немає у Європі. Її формування відбувалося 15-20 млн.років тому в прибережних водах теплого Галіційського (Сарматського) моря. Основним будівельним матеріалом були відмерлі рештки колоніальних організмів з вапняковим скелетом, які і сьогодні збереглися у прижиттєвому положенні у вапняках.

Орографічно в Товтровому пасмі досить добре виділяється головний кряж, який вирізняється найбільшими абсолютними висотами і масивною будовою, та крайові і бокові групи товтр, що його супроводжують. Потужні вапняки кряжу сприяють розвитку різноманітних форм карстового рельєфу: лійок, ніш, гротів та різних за величиною печер (Перлина, Відлюдника, Звенигородська,  Христинка).

Сприятливі природно-кліматичні фактори, що історично склалися, обумовили розвиток різноманітного і багатого рослинного покриву, наявність ряду цінних рідкісних, ендемічних, реліктових і погранично-ареальних видів. Флора заповідника багата медоносними, лікарськими та вітамінними рослинами.

 Найбільші площі мають лісові угруповання, які займають більше 90 відсотків території. За складом це, переважно, широколистяні мішані деревостани.

Для заповідника на даний час відомо 279 видів водоростей, 656 - грибів, 188 – лишайників, 160 - мохів, вищих судинних рослин – близько 1000 видів. З них понад 90 видів є регіонально-рідкісними, 41 занесено до Червоної книги України, 6 – до Європейського Червоного списку, 5 - під охороною Бернської конвенції, 4 рослинні угруповання занесені до Зеленої книги України.

Фауністичний комплекс сформований у специфічних умовах Товтрового кряжу. У заповіднику представлені всі фонові види Подільсько-Придністровського зоогеографічного району. Найбільшою групою є комахи, яких вже ідентифіковано понад 2000 видів. В заповіднику та його околицях зустрічається більше половини видового складу хребетних області: 11видів риб, 11- земноводних, 7 – плазунів, 191- птахів, 51 – ссавців. З них в Червоній книзі України знаходяться 21 вид комах, 1-риб, 1-плазунів, 22-птахів, 23-ссавців.

Багата територія заповідника на історичні пам’ятки: Звенигород з 4 капищами і селищами землеробів і ремісників та Бохіт і Говда (кожне з одним капищем). За даними Б.О.Тимощука у ХІ-ХІІІ ст. вони становили єдиний археологічний комплекс “Збруцький культовий центр” і прийняли на себе функції ліквідованого внаслідок релігійної реформи 988 року язичницького святилища в Києві. Пам’ятки історії і культури на території природного заповідника „Медобори” не мають аналогів в Україні.

Природний заповідник – найвища форма охорони природи в Україні. Його територія є національним надбанням і виводиться з господарської діяльності. На ній встановлюється заповідний режим. Тут здійснюються лише наукові дослідження та спостереження за станом перебігу природних процесів. Його відвідування можливе лише з дозволу адміністрації і тільки в межах екологічних стежок.

         Заповідник підпорядкований Державному  агентству лісових ресурсів України і знаходиться в складі Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В організаційно-адміністративному відношенні заповідник "Медобори" складається з трьох лісництв: Вікнянського, Краснянського і Городницького. Очолює його директор к.с/г.н. М. Я. Музика.