Новини

« Всі новини

Міжнародний день біологічного різноманіття

27/05/2020
Міжнародний день біологічного різноманіття

Цьогоріч Міжнародний день біологічного різноманіття 22 травня був відзначений за допомогою своєї першої в історії кампанії, що проводиться лише в Інтернеті. Тема свята  - "Наші рішення в природі".

Конвенція про біорізноманіття була відкрита для підписання на Саміті Землі у Ріо-де-Жанейро у 1992 році та набула чинності у грудні 1993 року. Україна підписала Конвенцію у 1992 році, ратифікувала у 1994. 192 країни та Європейський Союз є сторонами Конвенції.

Конвенція про біорізноманіття – міжнародна угода щодо збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів та рівного розподілу вигод від використання генетичних ресурсів. Конвенція розроблена та прийнята для відповіді на всі загрози біорізноманіттю та екосистемним послугам, включаючи загрози від зміни клімату, шляхом наукових досліджень, розробленням інструментів стимулів та процесів, передачі технологій та практик та повного та активного залучення відповідних зацікавлених сторін, включаючи місцеві спільноти, молодь, НУО та бізнес.

Оскільки глобальне співтовариство покликане переглянути свій зв’язок із природним світом. Незважаючи на всі технологічні досягнення, ми повністю залежні від здорових та яскравих екосистем для свого здоров'я, води, продуктів харчування, медикаментів, одягу, палива та енергії  і це лише декілька прикладів. Гасло «Наші рішення є в природі» підкреслює надію, солідарність та важливість спільної роботи на всіх рівнях для побудови майбутнього життя у гармонії з природою.

Основним документом, у якому регламентується список рослин і тварин, що знаходяться під охороною є Червона книга України. Також, наша держава підписала ряд міжнародних угод та конвенцій щодо охорони та сприяння розвиту рідкісних видів флори і фауни.

У нашому регіоні осередком вивчення та збереження біорізноманіття є природний заповідник "Медобори". На його території (площа 9516,7 га) на сьогодні встановлено та підтверджено зростання 189 видів водних та 90 видів ґрунтових водоростей, 359 видів фітотрофних та 297  шапинкових грибів, 188 видів лишайників. Флора мохів налічує 160 видів, а список вищих судинних рослин – близько 1000 видів. Понад 90 видів рослин є регіонально-рідкісними, 41 занесено до Червоної книги України, 6 – до Європейського Червоного списку, 5 знаходиться під охороною Бернської конвенції. Тут також виявлено 4 угруповання, занесені до Зеленої книги України. Разом з тим флора заповідника багата медоносними, лікарськими та вітамінними рослинами.

Найбільшою групою тварин є комахи з яких на даний час ідентифіковано понад 2000 видів, до Червоної книги України занесено 22  з них. В заповіднику та його околицях зустрічається більше половини видового складу хребетних області. З риб тут виявлено 15 видів, один з яких у Червоній книзі України, земноводних – 11 видів, з 7 видів плазунів, один занесено до Червоної книги України. Орнітофауна заповідника нараховує 196 видів. Більшість - представники рядів горобцеподібних, соколоподібних, совоподібних, дятлоподібних. 25 пернатих - в Червоній книзі України. Ссавці у заповіднику представлені 53 видами з яких 25 – червонокнижні.