Матеріали конференцій

25/01/2021

Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження

Матеріали науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30- річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 374 с.
24/07/2013

Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття

Збірник містить матеріали з питань дослідження біотичної різноманітності Західного Поділля (Україна) і Краківсько-Ченстоховської височини (Польща).
Методологія і методи збереження заповідних об'єктів, інвентаризація, моніторинг, господарювання у парках і заповідниках - це питання, що становлять інтерес науковців, практиків, студентів, вчителів, екологічних просвітян.
09/09/2012

Охорона і менеджмент об'єктів неживої природи на заповідних територіях

У збірнику висвітлено науково-методичні та практичні підходи до охорони та менеджменту геолого-морфологічних, гідрологічних, спелеологічних об'єктів неживої природи, їх охорону, екотуристичне використання на великопросторових заповідних територіях (заповідники, національні і ландшафтні парки). Обгрунтована доцільність створення геопарків,
07/08/2012

Медобори і духовна культура середньовічних слов'ян

Медобори і духовна культура середньовічних слов'ян
07/08/2012

Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори" (смт. Гримайлів

Збірник наукових статей, присвячений 20-річчю природного заповідника «Медобори»